ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ

Αναζήτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Δημοσιεύθηκε από σε ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ ·


« Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ,
ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνρθωπος δι' ἡμᾶς;
ἕκαστον γάρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων
τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει·
οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον·
οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα·
οἱ Μάγοι τά δῶρα· οἱ Ποιμένες τό θαῦμα·
ἡ γῆ τό σπήλαιον
ἡ ἔρημος τὴν φάτνην·
ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον.
Ὁ πρό αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.»Δεν υπάρχουν σχόλια

Copyright 2016. All rights reserved.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού